FSC – Orman Yönetim Sistemi

Anasayfa / Sistem Belgelendirme / FSC – Orman Yönetim Sistemi

FSC – Orman Yönetim Sistemi

1993 yılında Kaliforniya’da kurulmuş Orman Yönetim Konseyi’nin (FSC) uluslararası bir sistemidir. FSC – Orman Yönetim Sistemi’nin görevleri orman yönetimiyle ilgili standartları belirleme, orman ürünlerinin etiketlenmesi, belgelendirme gibi konularda çalışmalar yapmak için belirlenmiştir. FSC – Orman Yönetim Sistemi’nin misyonu “dünya çapında ormanlarla ilgili karar mekanizması ile tüketici ve işletmelere yön vermek” şeklindedir. FSC logosu sadece tanımlanan ürünlerde kullanılabilir. Şirketin aldığı kaynağı belli olmayan ürünlerin üzerinde FSC logosu kullanılamaz. FSC markalı ürün üretmek için standartlara uygun bir ürün üretilmelidir. FSC Mix Etiketi 2004 yılında yürürlüğe girmekle birlikte FSC’ye sahip ve SFC kapsam dışı ürünlerin ayrılması için ürünlerin üzerinde kullanılan etiketleri ifade eder.


FSC – Orman Yönetim Sistemi Amaçları

 


Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan raporlara göre dünya ormanlarının yarısı kadarı tahrip edilmiş durumdadır. FSC – Orman Yönetim Sistemi bu duruma tepki olarak kurulmuştur. FSC – Orman Yönetim Sistemi amaçları; ormanların dünyaca kabul edilmiş çevre standartlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak, ormanların kalıcılığını sağlayan politikalar empoze etmek, son tüketicilere markalama sağlamak ve etiketleme hizmetinde bulunmak, orman ürünlerinin izlenilebilirliğinin menşeisini takip edecek bir sistem kurmak şeklindedir.


FSC – Orman Yönetim Sistemi Standardını Belgelendirme

 


FSC – Orman Yönetim Sistemi sertifikasyonu, orman ürünlerinin doğrulanması için yapılan gönüllü süreci tanımlar. En son Şubat 2012’de revizyonu yapılan belge üç yıl süreli olup her yıl denetime tabidir. FSC – Orman Yönetim Sistemi belgelendirmesi; yerel halkın haklarına saygı, yürürlükteki kanun ve sözleşmelere uyum, ormandan adil kullanım için elde edilen faydaların açıklanması, kanıtlanmış toprak mülkiyeti haklarının sorgulanmaması, ekolojik fonksiyonların ormana bütün olarak zarar vermemesi, çevresel ve sosyal değerleri gözeten bir bakım, sürekli güncellenen ve uygun bir yönetim olanı, restorasyon ve doğal ormanların teşviki, izleme faaliyetlerinin çevresel etkileri de kapsaması açısından önemlidir. FSC – Orman Yönetim sistemi standardını belgelendirme faydaları; tedarik zinciri ile ürünlere farklı pazarlar elde edilebilmesi için önemlidir. Sürdürülebilir bir orman yönetimi sağlama faydası vardır. Ürünlerin kalitesini onaylar ve malzemenin menşelisinin belli olması açısından da faydalıdır.