Kalite Risk Analizi Nedir?

Anasayfa / Blog / Kalite Risk Analizi Nedir?

Kalite Risk Analizi Nedir?

 

Kalite Risk Analizi Nedir?

 

Kurumsal bir firmanın kurumsal kalabilmesi ve diğer firmaların da kurumsallaşabilmesi için sürekli değişen ekonomik şartlara ayak uydurabilmeleri için risklerini iyice analiz etmeleri gereklidir. Maliyet çalışmaları firmalar açısından bütçelerindeki sapmaların önüne geçmesini sağlar. Doğru kalite risk analizi, firma açısından kaynak planlamasında müşterilerin gereksinimlerinin düzgün bir şekilde karşılanmasında etkin bir rol oynar. Peki kurumsal risk analizi nedir?

Kalite risk analizi, işletmelerin pek çok faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilme olasılığı olan bazı risklerin önceden tanımlanıp değerlendirilmesi sonrasında gereken önlemlerin alınması sürecine verilen addır. İşletmelerde gerek çalışma standardından dolayı gerek işin ilerleyişi sırasındaki koşullardan dolayı birtakım riskler bulunmaktadır. Kalite risk analizi yöntemleri sayesinde böyle risklerin önceden tahmin edilerek hiç olmazsa katlanılabilir seviyelere çekilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kalite Risk Analizi Standartları

 

Kalite risk analizi standartları ISO 14001 ve ISO 18001 standartları olarak bilinir ve bu standartlar ISO 9001 standartlarına 2015 yılında uyum sağlamıştır. Bu standart genişletilerek ürün ve hizmet faktörleri birbirine yakınlaştırılarak uyum sağlaması sağlanmıştır. Önleyici faaliyet yerine kalite risk analizi getirilerek firmalar, risklerini planlayarak hareket etmeye başlamıştır.

Firmalar büyüme ve gelişme faaliyetleri içerisinde kalite sistemi risk analizlerini değerlendirmeye başlamıştır. Firmanın kalite risk analizi değerlendirme alanları; kurumsal yapının ihtiyaçları, süreç ve operasyonun ihtiyaçları, ürün ve hizmet ihtiyaçları, kanun ihtiyaçları, sözleşme ihtiyaçları, uluslararası düzenleme ihtiyaçları ve müşteri ya da kullanıcı ihtiyaçları açısından değerlendirilir.

 

Kalite Yönetim Sistemlerini Temel Alarak Düşünmek

 

Risk temelli düşünme, işletme içerisinde potansiyel uyumsuzlukların yok edilebilmesi amacıyla önleyici faaliyetlerin yapılması açısından büyük önem taşır. Ortaya çıkan uygunsuzluğun analiz edilerek tekrar ortaya çıkmasını engellemektir. Kalite yönetim sistemleri içerisinde kuruluş ya da firmaların kalite ve risk analizi ekseninde düşünüp davranmalarının avantajları mevcuttur. Kurum ve kuruluşun hedefe ulaşma olasılığını arttırır. Yasal ve düzenleyici şartlara uymaya yardımcı olur ve ayrıca ürün ve hizmetlerin kalitesinin sürekliliğini arttırır. Müşterinin ya da kullanıcının güveni artar, verimlilik artar ve atık azalır. Risk, belirsizliğin etkisidir ve belirsizliklerin olumlu ya da olumsuz sonuçları olabilir; olumlu sapmalar bir fırsat oluşturabilir ama riskin etkisi maalesef her zaman olumlu olmaz.